THIẾT KẾ NỘI THẤT
1 NỘI THẤT CHUNG CƯ
  DIỆN TÍCH  HIỆN ĐẠI   TÂN CỔ ĐIỂN, LUXURY, … 
  <100 m2  120,000 (vnđ/m2)   150,000 (vnđ/m2) 
  >100 m2  100,000 (vnđ/m2)   120,000 (vnđ/m2) 
2 NỘI THẤT NHÀ PHỐ
  DIỆN TÍCH  HIỆN ĐẠI  TÂN CỔ ĐIỂN, LUXURY, … 
  <100 m2  150,000 (vnđ/m2)   200,000 (vnđ/m2) 
  >100 m2  120,000 (vnđ/m2)   150,000 (vnđ/m2) 
3 NỘI THẤT BIỆT THỰ
  DIỆN TÍCH HIỆN ĐẠI  TÂN CỔ ĐIỂN, LUXURY, … 
  <200 m2  200,000 (vnđ/m2)  250,000 (vnđ/m2) 
  >200 m2  150,000 (vnđ/m2)   200,000 (vnđ/m2) 
4 NỘI THẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (NHÀ HÀNG, KHSCH SẠN, CAFÉ…)
  DIỆN TÍCH  HIỆN ĐẠI  TÂN CỔ ĐIỂN, LUXURY, … 
  <100 m2  120,000 (vnđ/m2)   200,000 (vnđ/m2) 
  100 – 300 m2  100,000 (vnđ/m2)   150,000 (vnđ/m2) 
  >300 m2  80,000 (vnđ/m2)   120,000 (vnđ/m2) 
  THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
  DIỆN TÍCH NHÀ PHỐ BIỆT THỰ
  <100 m2  150,000 (vnđ/m2)   180,000 (vnđ/m2) 
  100 – 300 m2  120,000 (vnđ/m2)   150,000 (vnđ/m2) 
  >300 m2  100,000 (vnđ/m2)   120,000 (vnđ/m2)